Weetwatjegelooft.nl

Wil jij meer weten over de Bijbel, Geloven en Kerkzijn? Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen die hun inzicht in de Bijbel, geloven en kerkzijn willen verdiepen.

  • Kennisbron over de Bijbel, geloven en kerkzijn
  • Ruim 240 online videolessen
  • Jaarlijks 40+ nieuwe lessen
  • Perfect voor toerusting en vorming
  • Meer dan 100 deskundige docenten

De Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen | Utrecht en de academie Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle delen hun kennis via Weetwatjegelooft.nl met de kerken en de bredere samenleving. Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in kerkzijn, het geloof en de Bijbel willen verdiepen.

Kennisplatform

Het huidige aanbod van laagdrempelige, compacte videolessen over allerlei geloofsthema’s heeft zich ontwikkeld uit de AKZ+-colleges die sinds 2010 worden georganiseerd. Inmiddels (februari 2019) staan er ruim 240 video’s online en publiceert Weetwatjegelooft.nl zo’n vijftig nieuwe lessen per jaar. De videolessen worden gegeven door voornamelijk docenten van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa in Zwolle, aangevuld met andere deskundigen. Daarnaast worden er regelmatig studiebijeenkomsten georganiseerd, waar abonnees met korting aan kunnen deelnemen.

Videolessen, ook voor groepen

Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen in de gemeente. Denk aan huis- en Bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse.

Vragen en verzoeken welkom! Leren doe je samen. Daarom is er alle ruimte voor het stellen van vragen naar aanleiding van de video’s. Bovendien ontvangt Weetwatjegelooft.nl graag verzoeken voor online cursussen en lessen over thema’s die in uw gemeente spelen. Weet wat je gelooft geeft daarmee toegang tot die kennis en deskundigheid waaraan u persoonlijk of als gemeente behoefte heeft.

Ga naar onze website en start je eerste online cursus.