Wat is valorisatie?

Gereformeerde academische theologie is relevant voor de volle breedte van het leven: kerkelijk, maatschappelijk en persoonlijk. Naast de bekende afdelingen Onderwijs en Onderzoek kent de TU Kampen | Utrecht daarom ook een afdeling Valorisatie.

Binnen Valorisatie wordt werk gemaakt van het geschikt en beschikbaar maken van waardevolle theologische kennis die in de universiteit en daarbuiten aanwezig is. Van academisch onderwijs en onderzoek wordt zo de vertaalslag gemaakt naar het professionele, kerkelijke en persoonlijke leven van alledag.

De TU Kampen | Utrecht doet dit voornamelijk via drie organisaties die zich elk op een specifieke doelgroep richten:

  • Permanente Educatie Predikanten (PEP) (theologen, predikanten en kerkelijk werkers)
  • Weetwatjegelooft.nl (christenen in kerk en maatschappij)
  • Kerkpunt (advies en dienstverlening aan de kerken)

Spreekbeurten

Medewerkers van de TU Kampen verlenen regelmatig medewerking aan spreekbeurten voor bijvoorbeeld studentenverenigingen, gemeentevergaderingen, kringavonden en ambtsdragersconferenties.

Kerkrecht

www.kerkrecht.nl is het digitale kenniscentrum op het gebied van het kerkrecht.