De Theologische Universiteit kent twee vertrouwenspersonen, een interne en een externe.

De interne vertrouwenspersoon is dr. Myriam Klinker-de Klerck, werkzaam aan de TU als docent Grieks en Nieuwe Testament. Ze is te bereiken via: 06-18040608
De externe vertrouwenspersoon is Wilfred de Vries, zijn gegevens zijn te vinden in de klachtenregeling.

Wanneer iemand een klacht heeft zal, nadat de klager toestemming heeft gegeven, zo snel mogelijk de externe vertrouwensperoon worden ingeschakeld, maar deze is ook rechtstreeks te benaderen.

Meer weten? Mail of bel

M.G.P. Klinker-De Klerck

mklinker@tukampen.nl

038-4471710