De TU-Bezinningsreeks presenteert theologische onderzoeksresultaten uit Kampen aan een breed publiek, vooral predikanten en geïnteresseerde gemeenteleden.Deze reeks wordt (vanaf deel 19) uitgegeven door Buijten & Schipperheijn. Van al deze titels kunt u een leesfragment downloaden. Ze zijn op deze pagina te vinden:

https://motief.buijten.nl/tu-bezinningsreeks/