Studenten op de preekstoel

Misschien heb je het weleens meegemaakt: een student van de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht gaat voor in een kerkdienst. Misschien wil je dat ook graag in je eigen gemeente. Maar hoe werkt dat, studenten op de preekstoel?

Welke studenten mogen dit?

Sommige studenten hebben officieel preekbevoegdheid. Kijk maar eens op:  https://www.gkv.nl/kandidaten en in het informatieboekje NGK. Die kun je gewoon benaderen. Andere studenten leiden een dienst in het kader van een stage. Die mogen alleen in hun stagegemeente preken.

Maar er zijn ook studenten die graag meer preekervaring willen opdoen. Onder bepaalde voorwaarden mogen ze dat: ze mogen een eerder goedgekeurde preek houden en een predikant-mentor moet akkoord zijn met de afspraak. Dit geldt alleen voor studenten die de basisopleiding in preken hebben gehad en nog niet begonnen zijn met hun eindstage.

Hoe kom ik aan zo’n student?

Er bestaat geen lijstje van namen van studenten die je hiervoor kunt benaderen. Als je een student kent, kun je vragen in hoeverre hij of zij aan de voorwaarden voldoet. Vraag ook even onder welke predikant-mentor deze student valt.

Een andere route is, dat je het aanbod om in jouw gemeente voor te gaan via een digitaal prikbord aan de studenten kenbaar maakt. Daarvoor kun je je aanbod (met contactgegevens) mailen naar dr. Kees van Dusseldorp (cvandusseldorp@tukampen.nl).

Waar kan ik terecht met vragen over een studenten op de preekstoel?

Als je vragen hebt naar aanleiding van een preek, kun je die het beste direct aan de student voorleggen. Kom je er niet uit, dan kun je contact zoeken met de predikant-mentor die voor deze student verantwoordelijk is. Er kan ook contact opgenomen worden met een van de docenten homiletiek aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht: dr. Kees de Groot (ctdegroot@tukampen.nl) of dr. Kees van Dusseldorp (cvandusseldorp@tukampen.nl).

Meer weten? Mail of bel

C.T. De Groot

ctdegroot@tukampen.nl

038-4471710