Toegankelijkheid

De Theologische Universiteit Kampen streeft er allereerst naar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is allereerst van toepassing op de inhoud van de website Theologische Universiteit Kampen.

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Het toegankelijkheidslabel van Theologische Universiteit Kampen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De Theologische Universiteit Kampen verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Theologische Universiteit Kampen te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarnaast vinden wij dit zelf ook erg belangrijk.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver de Theologische Universiteit Kampen is gevorderd met de toegankelijkheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 03-11-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van de Theologische Universiteit Kampen. Functie: Bestuurssecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@tukampen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u vervolgens over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link).

Aanvullende informatie van Theologische Universiteit Kampen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 02-05-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

  • De status van de website Theologische Universiteit Kampen: eerste maatregelen genomen

De toegankelijkheid van de website Theologische Universiteit Kampen is nog niet onderzocht. Op dit moment wordt iemand intern getraind om de toegankelijkheid te onderzoeken, zodat de website zo snel mogelijk goed toegankelijk is.

  • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar, maar die komen er op termijn wel aan
  • Een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 02-11-2021