Symposium

Symposium: Wat oorlog met mensen doet
Morele verwonding en de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in heden en verleden
Utrecht, Plompetorengracht 3

Vrijdag 14 oktober 2022

In oorlogssituaties komen militairen soms voor onmogelijke morele keuzes te staan, waarbij ze tegen hun eigen geweten in moeten handelen. ‘Morele verwonding’ duidt op de nasleep hiervan bij gekwetste militairen, die zich kan uiten in gevoelens van schuld en schaamte, van boosheid en van verraad.

Dit symposium focust op de militaire geestelijke verzorgers. Wat kunnen zij doen voor militairen en veteranen die lijden aan morele verwonding? Deze vraag wordt beantwoord vanuit psychologisch, sociaal, ethisch, theologisch en historisch perspectief. Diverse voorbeelden uit de twintigste en eenentwintigste eeuw laten zien hoe geestelijk verzorgers omgingen en omgaan met moreel verwonden.

Hieronder ziet u het programma, uitgebreid programma en aanmeldformulier:

Programma:

9.30 Inloop
10.00 Opening – prof. dr. George Harinck (TU Kampen/Utrecht)
10.15 Dr. Tine Molendijk – Morele verwonding als innerlijke én socio-politieke ontregeling
10.35 Prof. dr. Pieter Vos – Morele verwonding van militairen – niet ons probleem?
10.55 Discussie
11.15 Pauze
11.30 Dr. Leo van Bergen – Van shell-shock tot PTSS
11.50 Discussie
12.00 Lunchpauze
13.00 Koos-jan de Jager MA – Morele verwonding en de militaire geestelijke verzorging tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
13.20 Marius de Kok MA MSc – Morele verwonding en geestelijke verzorging in de Korea-oorlog
13.40 Discussie
14.00 Pauze
14.30 Ds. Ko Sent – Wat te doen met schuld?
14.50 Discussie
15.00 Afrondende discussie
15.45 Borrel

Geen velden gevonden.