Master Predikant

Je kiest voor een Master Predikant in Kampen of Utrecht omdat je graag predikant wilt worden. In die rol kun je in Gods Koninkrijk op een bijzondere manier dienstbaar zijn. Vanouds is deze universiteit vooral gericht op de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, maar sinds 2018 ook op de Nederlands Gereformeerde Kerken (Nu samen: Nederlandse Gereformeerde Kerken. Inmiddels studeren ook baptisten en leden van de PKN in de predikantsmaster. De master kan zowel in voltijd (3 jaar) als deeltijd (6 jaar) gevolgd worden. In onze campagne ‘Ik-ben’ hoor je ervaringsverhalen van predikanten.

Overzicht masteropleiding

De masteropleiding Theologie Predikant sluit aan op de bacheloropleiding. Je wordt opgeleid tot een professional die in staat is om als gereformeerd theoloog te werken in Gods Koninkrijk, gericht op kerk en samenleving. We hechten daarom veel waarde aan een goed wetenschappelijk, geestelijk en praktisch niveau van de opleiding.

De master heeft een doorgaande leerlijn Persoonlijke Praktische Vorming, waardoor je gevormd en geschoold wordt om als predikant aan de slag te gaan. Daarnaast krijg je flink wat verdiepende theologische modules aangeboden in de eerste 2 jaar van de opleiding. Al vanaf de eerste periode loop je stage, wat zorgt voor een bijzondere uitwisseling van theorie en praktijk. Het derde jaar is je afstudeerjaar. In dit jaar ga je je specialiseren en loop je een 10-weekse eindstage. Dit kan ook in het buitenland. Je rondt af met een onderzoek en een scriptie en een afstudeerwerkstuk.

Bekijk onderaan deze pagina de studiegidsteksten om een idee te krijgen van de vakken en het programma.

Toelating en inschrijving

Om te worden toegelaten tot de master Predikant moet je een van de volgende diploma’s of getuigschriften hebben:

  • Bachelordiploma Theologie van de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, met daarin de track Klassieke Theologie
  • Bachelordiploma Theologie van de TUA, PThU of de ETF (inclusief Bijbeltalen)
  • Bachelordiploma Theologie van een andere universiteit; in dat geval wordt door de toelatingscommissie een pakketvergelijking en eventueel een schakelpakket vastgesteld.

Voor studenten die al een Master Theologie (Algemeen) van de Theologische Universiteit Kampen of van een andere universiteit is er de mogelijkheid om de master in 2 jaar voltijd of 4 jaar deeltijd te volgen.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink.

Bij inschrijving hebben we de volgende documenten van je nodig: (aanleveren via toelatingscommissie@tukampen.nl)

  • Een motivatiebrief van ongeveer 1 A4
  • Kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten
  • Kopie van identiteitsbewijs
  • Officiële pasfoto

Wil je de Master Theologie Predikant volgen om predikant te worden in de Nederlands Gereformeerde Kerk, neem dan contact op met Peter van Veen: pvanveen@tukampen.nl 

Meer weten? Mail of bel

P. van Veen

pvanveen@tukampen.nl

038-4471710

Schrijf je in!

Inschrijven voor een studie theologie doe je via studielink.nl. De toelatingseisen vind je hier.

Toelatingseisen