Onderwijs

De TU Kampen | Utrecht heeft drie opleidingen:

Daarnaast is het mogelijk losse vakken te volgen, een minor samen te stellen of in het buitenland te studeren.

Studie theologie voor een beroep in kerk en samenleving

Studenten die de Bachelor Theologie of een algemene master Theologie hebben afgerond komen in de volgende beroepen terecht: journalist, redacteur, docent (VO/HBO/MBO/WO), onderzoeker, onderzoeksmedewerker, kerkelijk werker, missionair werker, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler, (kerkelijk) adviseur.

Studenten die hun predikantsmaster hebben afgerond worden meestal predikant of geestelijk verzorger, maar komen daarnaast ook in bovenstaande beroepen terecht.

Als je voor een studie Theologie in Kampen of Utrecht kiest:

  • is er aandacht voor je persoonlijke geloofsbeleving en persoonlijke vorming;
  • geldt bij alle vakken die je volgt dat de Bijbel doorslaggevend is; je leest dus veel uit de Bijbel
  • leer je steeds de theorie in verbinding te brengen met de wereld om je heen.

Persoonlijke aandacht

Wij zijn, ondanks onze samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland, een relatief kleine onderwijsinstelling, waarin nog volop aandacht is voor jou. Verloren gaan in de massa? In Kampen heb je daar zeker geen last van.

Open dagen en losse vakken

Als je interesse hebt in onze Bachelor Theologie is het altijd mogelijk een dagje mee te lopen. Klik hier voor meer informatie. Je kunt in Utrecht ook losse vakken volgen of minoren.

Inschrijvingen verlopen via Studielink. Meer informatie over toelating en inschrijving vind je hier.

volg een studie theologie