De TU Kampen|Utrecht wil open én academisch nadenken over de Bijbel, geloven en kerk-zijn, hierin kun jij als student van buitenaf delen. Door bij ons vakken te volgen kom je in aanraking met écht gelovige en tegelijk academische docenten en kritische theologiestudenten. Zo kan je je blik verbreden en verdiepen in de theologie. Je krijgt een creditbewijs van de behaalde punten en in veel gevallen kun je die ook bij andere studies inbrengen bij je vrije ruimte.

Heb je interesse in het volgen van losse vakken in Utrecht?

Kijk hieronder voor het aanbod:

We hebben het jaar opgedeeld in vier periodes, in elk van die periodes zijn vakken te volgen voor geïnteresseerden in theologie. Studenten van andere universiteiten kunnen zich gratis inschrijven. Andere belangstellenden betalen 137,50 euro per EC.

Voor 2022-2023 ziet dat het aanbod in Utrecht er als volgt uit:

Periode A: 5 september – 14 oktober 2022

 • Inleiding in de Theologie: 7,5 EC (prof dr. Ad de Bruijne, dr. Dolf te Velde, drs. Hayo Wijma)

 

 • Medische Ethiek (2,5 EC, dr. Stef Groenewoud, prof.dr. ir Henk Jochemsen, in samenwerking met het Lindeboom Instituut)

Deze colleges kan je volgen op dinsdagavonden van 19:30 – 21:15 uur : 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10 en 11/10.

 • Christelijke Filosofie vandaag (5 of 7,5 EC)

Hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar? Kunnen we het bestaan van God bewijzen? Hebben mensen een bijzonder plek in de schepping of juist niet? Hebben dieren ook rechten? Zijn mensen meer dan hun brein? Hoe ver mag de overheid doordringen in de persoonlijke leefsfeer van mensen? Kan een robot goede zorg verlenen? Bestaat er zoiets als een morele orde? Over dit soort vragen wordt door christelijke filosofen diepgaand nagedacht. In deze cursus maak je kennis met het denken van Herman Dooyeweerd, Alvin Plantinga en Nicholas Wolterstorff. Je leert hun denken toe te passen op actuele vraagstukken in jouw vakgebied. De cursus sluit je af met het schrijven van een essay waarin je, onder begeleiding, een eigen persoonlijke visie ontwikkelt.

Docenten zijn: Jan van der Stoep, René van Woudenberg, Gerrit Glas, Roel Kuiper en Ieke Haarsma.

Deze colleges geven een inleiding in christelijke filosofie. Ze staan gepland op de volgende data: 06/09, 08/09, 13/09, 15/09, 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10, 06/10, 11/10, 13/10, 20/10, 27/10 en 03/11, van 15.15 – 17.00 uur.

Verder informatie bij Ieke Haarsma, idhaarsma@tukampen.nl

Periode B: 14 november – 23 december 2022

 • Bijbels Hebreeuws 1 (2,5 EC dr. Wolter Rose)
 • NT Grieks van het Nieuwe Testament 1 (2,5 EC geen voorkennis vereist, dr. Arco den Heyer)
 • Intercultural Theology (2,5 EC drs. Jos Colijn)

Periode C Periode C: 13 februari – 24 maart 2023

 • Bijbels Hebreeuws 2 (2,5 EC dr. Wolter Rose)
 • NT Grieks van het Nieuwe Testament 2 (2,5 EC dr. Arco den Heyer)
 • Cultuurfilosofie (5 EC prof. dr. Jan van der Stoep)

 

Periode D Periode D: 8 mei – 16 juni 2023

 • Bijbels Hebreeuws 3 (2,5 EC dr. Wolter Rose)
 • NT Grieks van het Nieuwe Testament 3 (2,5 EC dr. Arco den Heyer)
 • Kerkgeschiedenis 1: transformaties en reformaties (5 EC Prof. dr. Sabine Hiebsch en dr. Jan Klok)
 • Ethiek en Spiritualiteit (5 EC, prof. dr. Ad de Bruijne)