Geen recht meer op gewone studiefinanciering? Als u jonger bent dan 56, kunt u toch geld lenen voor uw opleiding: het levenlanglerenkrediet. Hiermee kunt u uw lesgeld of collegegeld betalen. Meer informatie op: https://duo.nl/levenlanglerenkrediet/