De TU Kampen heeft drie opleidingen:

  • een 3-jarige Bachelor Theologie (180 EC: 3 jaar voltijd of 6 jaar deeltijd)
  • een 3-jarige Master Theologie Predikant (180 EC: 3 jaar voltijd of 6 jaar deeltijd)
  • een Master Theologie Algemeen (60 EC; 1 jaar voltijd of 2 jaar deeltijd)

Daarnaast is het mogelijk losse vakken te volgen, een minor samen te stellen of in het buitenland te studeren.

Theologie voor een beroep in kerk en samenleving

Studenten die Bachelor Theologie of een algemene master Theologie hebben afgerond komen in de volgende beroepen terecht: journalist, redacteur, docent (VO/HBO/MBO/WO), onderzoeker, onderzoeksmedewerker, kerkelijk werker, missionair werker, jongerenwerker, diaconaal werker, kerkplanter, beleidsmedewerker, zendeling, geestelijk verzorger, ethicus, historicus, bijbelvertaler, (kerkelijk) adviseur.

Studenten die hun predikantsmaster hebben afgerond worden meestal predikant of geestelijk verzorger, maar komen daarnaast ook in bovenstaande beroepen terecht.

Als je ervoor kiest om theologie te studeren in Kampen:

  • is er aandacht voor je persoonlijke geloofsbeleving en persoonlijke vorming;
  • geldt bij alle vakken die je volgt  dat de Bijbel doorslaggevend is; je leest dus veel uit de Bijbel
  • leer je steeds de theorie in verbinding te brengen met de wereld om je heen.

Persoonlijke aandacht

Wij zijn, ondanks onze samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland, een relatief kleine onderwijsinstelling, waarin nog volop aandacht is voor jou. Verloren gaan in de massa? In Kampen heb je daar zeker geen last van.