Roepingenzondag

Op Roepingenzondag wordt er specifiek aandacht besteed aan je geroepen voelen voor diverse taken in de kerk. Dit jaar organiseert de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht deze dag samen met Verre Naasten, Steunpunt Kerkenwerk en Kerkpunt.

Deze zondag focust op je geroepen voelen voor taken in de kerk.

Hoe wil God jouw talenten gebruiken? Denk er eens over na. Bid ervoor. Praat erover door met elkaar. Kijk om je heen: inspireer en bemoedig elkaar. De initiatiefnemers van deze zondag vragen voorbede voor iedereen met een taak in de kerk, zoals kringleiders, diakenen, kosters, predikanten, mission-ambassadeurs en penningmeesters.

Deze Roepingenzondag zal zijn op zondag 29 januari 2023.