Roepingenzondag 29 januari 2023

Bij het woord ‘roeping’, denk je al gauw aan een stem van boven of aan mensen die een bijzondere positie hebben, een die niet voor iedereen is weggelegd. Maar in het Nieuwe Testament lezen we dat elke christen  ‘door God geroepen’ is. God roept heel ‘gewone’ mensen, mensen zoals jij en ik, mensen met een ‘gewoon’ beroep…

Over het woord beroep valt meer te zeggen. We weten allemaal wat het is om een ‘beroep’ uit te oefenen. Je kunt van beroep machinist zijn, of tandartsassistente, of magazijnmedewerker, of verkoper. Maar opvallend eigenlijk dat we hierbij van ‘beroep’ spreken, waarin zit immers het werkwoord ‘roepen’ zit. En we zeggen ook dat we ‘een beroep’ op iemand kunnen doen. Dan is de betekenis behoorlijk verschoven. Hoe zit dat, dat we iemands job met het woord ‘beroep’ aanduiden? God roept jou om je naaste
te dienen áls tandartsassistente of áls machinist, of gewoon in je gezin.  De job die je verricht is simpelweg het ‘beroep’ dat Hij op je doet om je krachten ten dienste te stellen van je naaste. (Ad van der Dussen)

Roepingen in de kerken

Graag willen we als universiteit aandacht vragen voor ‘roepingen’ in de kerken. God doet een beroep op mensen om  je in te zetten voor je naaste. Dat kan ook door theologie te studeren en predikant te worden. Op roepingenzondag is hier speciale aandacht voor. Dat kan door te bidden voor ambtsdragers, predikanten en theologiestudenten in opleiding. Ook kan kan er worden gecollecteerd voor de predikantenopleiding en kan de preek op roepingenzondag gaan over onze roeping in Gods Koninkrijk.

Dit jaar vragen we samen met de Protestantse Theologische Universiteit aandacht voor theologie opleidingen.

Hieronder vindt u voorbereidingsmateriaal voor een preek op roepingenzondag 29 januari 2023.

Preekschets Roepingenzondag door Hans Schaeffer

Preekschets roepingenzondag door Kees van Dusseldorp

Preekschets Ad van der Dussen

Om het aanbod van de universiteit onder de aandacht te brengen kunt u onderstaande flyer gebruiken: