Eredoctoraten worden verleend vanwege bijzondere verdiensten voor de theologie, kerk of samenleving.

drs. Henk de Jong en prof. dr. Richard Mouw

Ter gelegenheid van het lustrum (165 jaar)  in december 2019 verleende de Theologische Universiteit twee eredoctoraten.  Een eredoctoraat werd uitgereikt aan drs. Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan  de ontwikkeling van de Bijbelse theologie, zoals hij liet zien in Van Oud naar Nieuw. De ontwikkelingsgang van Oude naar Nieuwe testament (2002). De Jongs invloed en verdiensten voor de Bijbelwetenschappen worden breed erkend, alsook zijn originele bijdragen aan het publieke debat. In Kampen is sinds 2018 de Henk de Jong-leerstoel gevestigd, welke meekwam toen de Nederlands-Gereformeerde Predikantenopleiding naar Kampen verhuisde. Met dit eredoctoraat eert de TU de naamgever van deze leerstoel en daarmee haar eigen alumnus.

Het andere eredoctoraat werd uitgereikt aan prof.dr. Richard Mouw, oud-president van Fuller Theological Seminary. Richard Mouw is vele jaren verbonden geweest aan Calvin College in Michigan en werd in 1985 aangesteld als hoogleraar Christelijke Filosofie en Ethiek aan Fuller. Mouw is een invloedrijk hoogleraar, denker, docent en auteur van vele boeken. Zelf afkomstig uit een Nederlands emigrantenmilieu, leverde hij een grote bijdrage aan de verbreiding van de neocalvinistische denktraditie en wereldbeschouwing in Noord-Amerika en Europa. Daarin ligt een sterke verbinding met de Theologische Universiteit in Kampen, waar hij in 2017 de Herman Bavinck-lezing hield. Richard Mouw wordt geëerd vanwege zijn betekenis voor de wereldwijde verbreiding van de neocalvinistische  theologische en wijsgerige traditie.

De eredoctoraten werden uitgereikt tijdens de dies natalis op 6 december 2019 in Kampen. Onderaan deze pagina vindt u de laudatio’s en de aanvaardingsrede die werden uitgeproken.

Masaaki Suzuki

Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de universiteit op 6 december 2014 heeft de senaat van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen een eredoctoraat toegekend aan de Japanse organist, klavecinist en dirigent Masaaki Suzuki.Suzuki ontving het eredoctoraat in de theologie vanwege zijn bijzondere verdienste op het terrein van de interpretatie van de cantates van Johann Sebastian Bach en de expliciete verbinding die hij aanbrengt tussen Bachs muziek en de inhoud van het christelijk geloof. Hieronder zijn de aanvaarding en de laudatio te downloaden. Dit was voor het eerst dat de Theologische Universiteit een eredoctoraat toekende. Hier is een filmpje te bekijken van de bijeenkomst.

Meer weten? Mail of bel

H.J. Zweers

secretariaat@tukampen.nl

038-4471710