Pella

Symposium: Enkele reis Pella

Emigratie naar Amerika onder leiding van H.P. Scholte.

Dorpshuis Noordeloos
Noorderplein 1
4225 RT Noordeloos

Vrijdag 30 september 2022

In de jaren veertig van de negentiende eeuw namen H.P. Scholte en andere afgescheiden predikanten het initiatief om een emigratie naar de Verenigde Staten te organiseren. Hierbij speelde met name economische en religieuze motieven een belangrijke rol. Op dit symposium staat de Nederlandse kant van deze emigratie centraal. Hoe werd deze georganiseerd, logistiek maar ook financieel? En wie waren deze emigranten die besloten huis en kerk te verlaten voor een nieuwe persoonlijke en kerkelijke toekomst in een vreemd land?

Hoe kijken we terug op dit onderdeel van de Nederlandse emigratiegeschiedenis en Scholtes rol daarin? Het is allereerst opvallend dat in het gezelschap emigranten dat via Scholte bijeen werd gebracht relatief veel personen afkomstig waren uit de Alblasserwaard. Wie waren deze mensen en wat betekent vandaag de (genealogische) betrekking van de huidige inwoners van Pella met Nederland en dus met deze pioniers uit de negentiende eeuw?

Hieronder ziet u het voorlopige programma met informatie over de sprekers, en het aanmeldformulier:

Programma

10.30 Ontvangst

11.00 Opening door burgemeester Theo Segers van gemeente Molenlanden

11.15 Jan-Henk Soepenberg, De Afscheiding van 1834 in de Alblasserwaard

11.45 Leon van den Broeke, Kerk en kerkorde bij H.P. Scholte

12.15 Wilco Veltkamp, H.P. Scholte en de financiering van de emigratie

12.45 Ton Sels, Wie waren die emigranten naar Pella?

13.15 Pauze

14.00 George Harinck over de herinnering aan H.P. Scholte

14.30 Michiel van Diggelen, Fragmenten uit de roman over H.P. Scholte en Alblasserwaarders in de Verenigde Staten

15.00 Fragment over Pella uit de documentaire Varia Americana (2016)

15.30 Valerie Van Kooten, Pella and the Dutch

16.00 Netwerkborrel

Sprekers:

Dr. Leon van den Broeke is hoogleraar rechtstheologie en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht

Drs. Michiel van Diggelen is historicus, schrijver en docent aan het Christelijk Lyceum te Zeist

Dr. George Harinck is hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Valerie van Kooten MA is executive director van Pella Historical Society and Museums

Drs. Theo Segers is historicus en burgemeester van de gemeente Molenlanden

Drs. Ton Sels, historicus en onderzoeker van de stichting van Pella vanaf 1847

Dr. Jan-Henk Soepenberg is kerkhistoricus en gereformeerd predikant

Dr. J.W. (Wilco) Veltkamp is kerkhistoricus, bereidt het schrijven voor van een biografie over H.P. Scholte

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@tukampen.nl.