Organisatie onderzoeksgroepen

Het onderzoek van de TU richt allereerst zich op de inhoud, betekenis en zeggingskracht van gereformeerde theologie en haar betekenis voor kerk, wetenschap, politiek en samenleving vandaag. De TU wil vanuit dit perspectief de christelijke geloofstraditie levend houden en verder doordenken. Het onderzoek is multidisciplinair van opzet en zoekt de verbinding met de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Op deze pagina lees je hoe de organisatie van de onderzoeksgroepen is vormgegeven.

Drie programmalijnen

Het onderzoek voor de periode 2018-2023 kent drie programmalijnen, die vervolgens gekoppeld zijn aan drie onderzoeksgroepen.

Het Center for Church and Mission in the West (CCMW) staat onder leiding van prof.dr. Stefan Paas. De focus is de rol van de kerk in de westerse (seculiere) context. Het Deddens Kerkrecht Centrum is tevens onderdeel van CCMW.

Het Neo-Calvinism Research Institute (NRI) staat onder leiding van prof. dr. George Harinck. De focus is de traditie van calvinisme en neocalvinisme en de betekenis daarvan voor publieke theologie, samenleving, onderwijs. Daarnaast heeft NRI twee subprogramma’s: het expertisecentrum CDRS en het expertisecentrum Onderwijs en Identiteit.  In het expertisecentrum Centre for Dutch Reformation Studies (CDRS) werken de kerkhistorici onder leiding van prof. dr. E.A. de Boer samen aan het thema Religious Life and Ecclesial Practice: Europe and the Netherlands. In het expertisecentrum Onderwijs en Identiteit ontwikkelen onderzoekers projecten en activiteiten gericht op de ondersteuning van de identiteit van christelijke scholen. Stuwende kracht hierachter is de leerstoel ‘Christelijke Identiteit’ onder leiding van prof. dr. R. Kuiper.

De onderzoeksgroep BEST (Bijbelse Exegese en Systematische Theologie) is de gezamenlijke onderzoeksgroep van de TU Apeldoorn en de TU Kampen | Utrecht. BEST staat onder leiding van dr. Hans Burger. De focus van het onderzoek is gericht op Bijbelwetenschappen en kernthema’s van de gereformeerde theologie. Daarnaast schijven theologen van de onderzoeksgroep BEST wekelijks een blog over theologie en actualiteit voor het Nederlands Dagblad.

Onderzoek aan de TU is voor een deel afgestemd op de kerkelijke en maatschappelijke praktijk of komt tot stand in samenwerking met partners. Toegepast onderzoek vindt plaats via bijvoorbeeld het Praktijkcentrum (samen met Viaa). Denk hier ook aan het Deddens Kerkrechtcentrum (onderdeel van CCMW) en het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit (onderdeel van NRI).