Toelatingscommissie

De toelatingscommissie besluit over alle verzoeken tot inschrijving bij de universiteit.

Toelatingscommissie

Jaap Dekker (voorzitter)

Elizabeth Blokland (studieadviseur)

Ankie Sinnema  (ambtelijk secretaris)

Jos Colijn

Aanvragen voor de toelatingscommissie dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de geplande vergaderdatum binnen te zijn bij toelatingscommissie@tukampen.nl.

Data vergadering Toelatingscommissie:

16 juni 2021, 25 aug. 2021, 20 okt 2021, 12 jan. 2022, 16 maart 2022, 13 april 2022, 25 mei 2022, 22 juni 2022,

24 aug.2022

Meer weten? Mail, app of bel

E. Blokland

eblokland@tukampen.nl