Studievereniging Ayin

Logo Studievereniging Ayin TU Utrecht

Welkom bij de studievereniging van de Theologische Universiteit Utrecht.

De Studievereniging heet: עין = Ayin.

‘Maar het is zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ 1 Korintiërs 2:9 (HSV)