Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Generale Synode van de Gereformeerde kerken en de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.  Stukken voor de Raad dient u te richten aan het adres van de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht.

Leden zijn belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur van de universiteit.

De Generale Synode en de Landelijke Vergadering hebben gezamenlijk vijf personen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht. Dit is het laatst gebeurt per 12 december 2020. Het betreft S.J. (José) Geertsema (MBA), ds. (Pieter) Groen, ds. A. (Arjan) Koster (secretaris), J. ( Jan) Westert (voorzitter) en drs. B.P. (Ben) Vreugdenhil.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons mailen via e-mailadres: rvt@tukampen.nl.

Voor een profielschets voor leden van de Raad, klik hier of download hieronder. 

Lees hier meer over de wettelijke verankering van dit instrument.