Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is een advies- en medezeggenschapsorgaan ten behoeve van het CvB voor alle zaken die het onderwijs betreffen. De taken en het functioneren van de opleidingscommissie staan uitgebreid beschreven in het reglement van de commissie.

Samenstelling

Personeelsgeleding

  • E. (Elizabeth) Blokland – de Groot (onderwijscoördinator, tijdelijk afwezig),  P. (Peter) van Veen (onderwijscoördinator)
  • J.M. (Hans) Burger
  • J. (Jaap) Dekker (opleidingsdirecteur, waarnemend onderwijscoördinator)
  • W.H. (Wolter) Rose
  • H. (Hayo) Wijma (secretaris)

Studentgeleding

  • E.M. (Lisa) van Ede (student Bachelor)
  • P. (Pieter) Tempelman  (student Bachelor)
  • J.H. (Hannah) van der Horst-de Gelder (student Master Algemeen)
  • W.G.J. (Hanna) van Keulen (student Master predikant)
  • N.I. (Naomi) Wiskerke-van Lobenstein (student Master predikant en notulist)

Meer weten? Neem contact op  via: opleidingscommissie@tukampen.nl.

Lees hier meer over de wettelijke verankering.