Inaugurale rede prof. dr. Sabine Hiebsch

Hieronder te downloaden: de rede, in verkorte vorm uitgesproken door prof. dr. Sabine Hiebsch bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther
en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de
Theologische Universiteit Kampen op 29 juni 2018 in de Bovenkerk te Kampen.

inaugurale rede Sabine Hiebsch

Alle nieuws items in één overzicht?