Aan de TU is the Neo-Calvinism Research Institute (NRI) gevestigd.

NRI staat onder leiding van prof.dr. George Harinck. De focus is de traditie van calvinisme en neocalvinisme en de betekenis daarvan voor publieke theologie, samenleving, onderwijs.

Meer informatie op: https://www.neocalvinism.org

NRI heeft twee onderzoeksprogramma’s: Centre for Dutch Reformation Studies  (CDRS)  en Expertisecentrum onderwijs en identiteit.

Het onderzoeksprogramma is hieronder opgenomen:

Meer weten? Mail of bel

G. Harinck

gharinck@tukampen.nl

038-4471710