• Minor Ecologische Theologie (15 EC) – Periode C

Heb je interesse in ecologie? Wil je als christen bewust omgaan met Gods schepping en het milieuvraagstuk? In de minor ecologische theologie kijk je door de lens van Bijbel en christelijke theologie naar verschillende facetten van de ecologische problematiek. Hoe zijn zonde en gebrokenheid hier doorheen geweven? Hoe moet je Gods belofte van herschepping precies opvatten? En wat betekent deze concreet voor onze verantwoordelijkheid als christenen vandaag? Deze en andere vragen vormen de insteek van de vier modules binnen deze minor. Tegelijk biedt de minor ecologische theologie een oefening om Bijbel, systematische theologie en onze eigen leefwereld met elkaar in gesprek te brengen.

Een minor is een samenhangend pakket van meestal 15 EC. Het is ook mogelijk om 2 pakketten van 15 te combineren. Je volgt een minor vaak in je tweede of je derde bachelorjaar. Bevalt de theologie je goed? In de meeste gevallen kan je met een aanvullingsminor van 15 EC zo doorstromen naar een theologische Master!

Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een bachelorproef, kan je doorstromen naar de master Systematische Theologie, Church and Mission in the West of Spiritualiteit. Ook de master Oude Testament of Nieuwe Testament zou je kunnen instromen, wanneer je ook 15 EC Grieks of Hebreeuws gaat volgen.

Ingangseisen

De minoren van de TU zijn toegankelijk voor studenten van alle andere universiteiten en hogescholen die hun eerste jaar (propedeuse) hebben afgerond.

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten? Neem contact op met de studieadviseur. Inschrijven voor deze minor kan tot januari 2023. Na deze datum wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er voor elke minor zijn. Een minor gaat door bij minimaal 4 studenten. De premaster als minor gaat altijd door.

Wil je graag een minor bij ons volgen? Neem dan contact op met de studieadviseur: studieadvies@tukampen.nl

HBO-studenten die zich willen aanmelden voor een keuzevak of minor verzoeken wij dat via de website Kies op maat te doen.