van den Broeke Dr., C. (Leon)

Functie:
Hoogleraar rechtstheologie en kerkrecht
E-mail:
cvandenbroeke@tukampen.nl
Bekijk dit profiel in ons onderzoeksportal »

Publicaties

2020:

Leon van den Broeke and George Harinck, “The Liberal State, the Christian State and the Neutral State: Abraham Kuyper and the Relationship between the State and Faith Communities,” in: Glossa Iuridica VII. évfolyam, 3-4. szám, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam – és Jogtudományi Kar, 2020, 9-28

Yamit Hamelzky en Leon van den Broeke, “Het kerkasiel: bevoegdheid tot binnentreden voor de overheid of recht op godsdienstvrijheid voor een geloofsgemeenschap?,” in: NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie (2020/2), 169-194

“Serving the peace? Disorder, order, and peace in church polity,” in: In die Skriflig/In Luce Verbi | Vol 54, No 1 | a2602 | DOI: https://doi.org/10.4102/ids.v54i1.2602

“Independentisme,” in: Encyclopedie Nadere Reformatie 3 o.r.v. W.J. op ’t Hof e.a., Utrecht: De Groot Goudriaan, 2020, 657-660

“Congregationalisme,” in: Encyclopedie Nadere Reformatie 3 o.r.v. W.J. op ’t Hof e.a., Utrecht: De Groot Goudriaan, 2020, 255-257

“Classis,” in: Encyclopedie Nadere Reformatie 3 o.r.v. W.J. op ’t Hof e.a., Utrecht: De Groot Goudriaan, 2020, 247-251

“Beeldenstorm: een standbeeldloze samenleving?,” https://www.ru.nl/tocqueville/blog/blog/0/beeldenstorm-standbeelden-samenleving-leonvdbroeke/, 7 oktober 2020

“Reformed Church Order,” in: Norman Doe (ed.), Church Laws and Ecumenism: A New Path for Christian Unity, London/New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2020, 150-169 (Law and Religion)

“Fear God, Honour the Emperor”: The Barmen Declaration and its Reception in the Netherlands, in: George Harinck & Hans-Georg Ulrichs (red.), Naaste verwanten/Nahe Verwandte: Het gereformeerde protestantisme in Nederland en Duitsland in de twintigste eeuw/Der reformierte Protestantismus in den Niederlanden und in Deutschland im 20. Jahrhundert, Amersfoort: De Vuurbaak, 2020, 161-189 (ADChartasreeks 36).

“Kerkvisitatie: Bezoek om te bemoedigen,” op: https://www.praktijkcentrum.org/blog/kerkvisitatie-bezoek-om-te-bemoedigen/, 24 augustus 2020

“Petrus Hofstede de Groot: een hervormd dominocraat?,” in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 nº. 92, vol. XLIII (2020), 3-28.

Bart van Klink en Leon van den Broeke, “Leeftijd niet beslissend op intensive care,” in: Trouw 24 juni 2020.

Jan Martijn Abrahamse, Leon van den Broeke, Teun van der Leer en Henk Witte, “Pionierend leiderschap: Een verkenning,” in: Leon van den Broeke en Eddy van der Borght (red.), Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland, Utrecht: KokBoekencentrum, 2020, 105-131.

Leon van den Broeke en Eddy van der Borght (red.), Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland, Utrecht: KokBoekencentrum, 2020, 302pp.

2019:

Leon van den Broeke en Auke Dijkstra, “Mag ik zien wat ze schrijven? Privacy en vertrouwelijkheid in de kerk,” in: Nader Bekeken, december 2019, jrg. 26, nº. 12, 364-367

“The Missional Bishop: Classical Assembly, Church Planting, Church Renewal,” in: Barry Ensign-George, Hélène Evers (eds.), Church Polity, Mission and Unity: Their Impact in Church Life. Proceedings of the International Conference, Princeton, New Jersey, USA, 18-20 April, 2016, Zürich: LIT-Verlag, 2019, 91-103 (Church Polity and Ecumenism: Global Perspectives 5).

C. [Leon] van den Broeke en J.T. van den Berg) “Ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw,” in: Herman J. Selderhuis, Handboek Gereformeerd Kerkrecht, Heerenveen: Jongbloed, 2019, 186-206.

“Meerdere vergaderingen,” in: Herman J. Selderhuis, Handboek Gereformeerd Kerkrecht, Heerenveen: Jongbloed, 2019, 293-303.

“Deputaatschappen,” in: Herman J. Selderhuis, Handboek Gereformeerd Kerkrecht, Heerenveen: Jongbloed, 2019, 337-341.

“Biechtgeheim en consequenties,” in: Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw, jrg. 97, nº. 1109, November 2019, 11-14

“De classicale vergadering,” in: F. Tobias Bos en Leo J. Koffeman, Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland van de Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer: Kok Boekencentrum, 2019, 225-241.

“Van censura morum naar jaargesprek? De vrijheid van het ambt en het human resource management van de kerk,” in: [Peter Raven, red.,] Schuring tussen kerkrecht en arbeidsrecht, z.p.: Kenniscentrum Arbeidsrecht, 2019, 46-66

“Bindingsangst, noodverband of kerkverband,”, in: Dienst: Toerusting van werkers in de kerk, nº. 3 (2019), 17-21

“Acceptance and Organisation of the French Protestants in the Northern Netherlands: A Reformed Minority within the Reformed Majority,” in: Simon J.G. Burton, Michal Choptiany, and Iotr Wilczek (eds.), Protestant Majorities and Minorities in Early Modern Europe: Confessional Boundaries and Contested Identities, Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, 171-185 (Refo 500 Academic Studies 53)

“Het recht volgt het leven? Van wetboek en kerkorde naar kunstwerk en liedboek,” in: Leon van den Broeke en Hans Schaeffer (red.), Geest of Recht? Kerkrecht tussen ideaal en werkelijkheid, Kampen: Summum Academic Publications, 2019, 95-112, (Deddens Kerkrecht Serie 2)

Leon van den Broeke en Hans Schaeffer (red.), Geest of Recht? Kerkrecht tussen ideaal en werkelijkheid, Kampen: Summum Academic Publications, 2019, (Deddens Kerkrecht Serie 2), 148pp. 

“Power, Abuse of Power, and Law in the Church: Apostolate, the Bodies of Assistance, and Church Polity for the World,” in: Matthew van Maastricht (ed.), Remembrance, Communion, & Hope: Essays in Honor of Allan J. Janssen, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2019, 167-183 (The Historical Series of the Reformed Church in America 96)

“’Ik wil zingen over uw trouw en recht’: Liturgisch kerkrecht”, in: [Roelof Hoving] Verzamelde werken van het symposium van prof. dr. Hans Schaeffer, Zwolle: Praktijkcentrum, 2019, 54-62.

“Setting the Right Example? Good Governance, Exemplary Law and Reformed Church Polity,” in: Harry Dondorp, Martin Schermaier and Boudwijn Sirks (eds.), De Rebus Divinis et Humanis: Essays in Honour of Jan Hallebeek, Gottingen: V&R Unipress, 2019, 375-387

“Dordt verbindt?! De Dordtse Kerkorde van 1619 en de Protestantse Kerkorde van 2018,” in: Kontekstueel, 14-16

Leon van den Broeke and Joost Schokkenbroek, “Quo patet orbis Dei: Dutch Deputies for maritime affairs and their global network in the seventeenth and eighteenth centuries.” Journal of Maritime History. vol. 31.1 (2019), 19-33; DOI: 10.1177/0843871418824964.

C. [Leon] van den Broeke, A.J. Overbeeke, G. van der Schyff en T.J. van der Ploeg (eds.) Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie: Bundel ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie), Zutphen: Paris, 2019, 224pp

2018:

“’To Speak Your Word with All Boldness’: Freedom of Expression in Dutch Reformed Churches,” in: Peter-Ben Smit and Eva van Urk (eds.), Parrhesia: Ancient and Modern Perspectives on Freedom of Speech, Leiden/Boston: Brill, 2018, 161-176 (Studies in Theology and Religion 25)

“Macht, machtsmisbruik en recht in de kerk: Organen van bijstand en het kerkrecht voor de wereld,” ter gelegenheid van de presentatie van deel 5B van het Verzameld Werk van A.A. van Ruler, Kerkorde, kerkrecht en het ambt, Zoetermeer: Boekencentrum, 2018, 912pp; op: http://www.aavanruler.nl/sample-page/publiciteit/.

“Het censura morum, het zelfonderzoek en de zelfcontrole: Kerk als avondmaalsgemeenschap, kerkorde als avondmaalsorde,” in: Hans Schaeffer en Geranne Tamminga-van Dijk (eds.), Verhalen om te delen: Bij het afscheid van Peter van de Kamp, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2018, 37-44

“George Harinck in het archief: Het Archief- en Documentatiecentrum Kampen en D. Deddens,” in: Hans Seijlhouwer en Bart Wallet (eds.), Tussen Amsterdam en Kampen: George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum 1985-2017, Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum, 2018, 50-52 (Donum reeks XVIII)

“The composition of reformed church orders: A theological, reformed and juridical perspective,” in: In die Skriflig / In Luce Verbi 52/2 (2018), 1-9 https://doi.org/10.4102/ids.v52i2.2351
 
“Vrijheid van lijkbezorging? Religie, democratische rechtsstaat en de Wet op de lijkbezorging,” in: Kerk en Theologie jrg. 69 (2018) no. 4, 343-358.
 
“Het recht op het geweten: Het ambtsgeheim en het biechtgeheim tussen het statelijke en religieuze recht,” in:Zicht: Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij, 2018-3, 38-43.
 
“Rechtstaat, religie en minderheden: Overheid en godsdienst,” in: Idee: Tijdschrift voor sociaal-liberalisme(2018) no. 202, 28-33.
 
“Biografie,” in: De collectioneur: De kerkrechtelijke nalatenschap van D. Deddens, Kampen: Summum Academic Publications, 2018, 27-100 (Deddens Kerkrecht Serie 1).
 
De collectioneur: De kerkrechtelijke nalatenschap van D. Deddens, Kampen: Summum Academic Publications, 2018 (Deddens Kerkrecht Serie 1), 456pp
 
Interview door Albert-Jan Regterschot in: Reformatorisch Dagblad 2 oktober 2018, 14.
https://www.rd.nl/kerk-religie/boek-vormt-eerbetoon-aan-specialist-en-bibliofiel-d-deddens-1.1516990https://www.rd.nl/kerk-religie/theologen-rutgers-greijdanus-en-deddens-verbonden-anderhalve-eeuw-kerkgeschiedenis-1.1517482
 
Kroniek: “The Classis and Presbytery at Issue, Kampen 22-23 mei 2018,” in: Tijdschrift voor Theologie (2018), 297-298.
 
“Tussenregenten, uitvoerders of leiders met autoriteit? F.L. Rutgers en H.C. 
Rutgers over kerkelijke deputaten,” in: Leon van den Broeke en George Harinck (red.), 
Nooit meer eene nieuwe hiërarchie!De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers,
Hilversum: De Vuurbaak, 2018 (ADChartasreeks 34), 86-107.
 
Leon van den Broeke en George Harinck (red.), Nooit meer eene nieuwe hiërarchie!De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers, Hilversum: De Vuurbaak, 2018 (ADChartasreeks34), 199pp.
 
Book review: Religion and Politics in the European Union: The Secular Canopy FranÇois Foret Cambridge University Press, Cambridge, 2015, Cambridge Studies in Social Theory,Religion and Politics, xiv + 232 pp (hardback £64.99) ISBN: 978-1-107-08271-7, in: Ecclesiastical Law Journal vol. 20/3 (2018), 354-356.DOI: 10.1017/S0956618X1800056X}
 
“Van sacrament naar contract? Verbonden in ‘liefde en trouw voor Gods aangezicht’,” in: Kerk en Theologie jrg. 69 (2018) no. 3, 201-212.
 
“De predikant: Van kostenpost naar krediet,” Onderweg jrg. 4, n°. 13, 23 juni 2018, 6-9
 
Boekje: Geloven in de classis, Zoetermeer: Boekencentrum, 2018, 72 pp.
 
Artikel “Waartoe is de classis op aarde,” Woord en Dienst jrg. 67, n°. 6-7 (2018), 12-13
 
“Regionale (re)organisatie: Classicaal bestuur en provinciaal kerkbestuur rond 1816,” in: Fred van Lieburg en Joke Roelevink (eds.), Ramp of redding? 200 jaar Algemeen Reglement voor  het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (1816-2016), Utrecht: Boekencentrum, 2018, 59-75
 
Interview “Het verschil tussen afzetten en uit het ambt ontheffen,” Reformatorisch Dagblad 30 maart 2018
 
Interview door Gerard ter Horst, “Ook kerkleden stappen vrij makkelijk naar rechter,” Nederlands Dagblad 20 januari 2018
 
 
2017
“Kruiningen en Kerkrecht: Kerkstrijd als sociale machtsstrijd,” op: http://www.centre-religion-law.org/nl/actueel/57-kruiningen-en-kerkrecht-kerkstrijd-als-sociale-machtsstrijd
 
Interview met Leon van den Broeke door Paul de Jong, “Geen plaats voor godvrezende scheepsteksten,” in: Louis Sicking,Licht op het oudste scheepsmodel: Interdisciplinair onderzoek naar een raadselachtig museumstuk, Zwolle: WBooks, 2017, 80-81 (Jaarboek 2017 Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum) 
 
“Waar is de uitgang? Vrijheid van godsdienst, het recht op uittreding, geloofsafval en het apostasieverbod in joodse, christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen,” in:NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie, 2017-2, 105-122 
 
“Stabiel leiderschap in tijden van transitie en turbulentie,” in:Tussenruimte: Religieus leiderschap in het publieke domein2017/2, 45-49 
 
“Flexibility or Fixed Idea: The Dort Church Order of 1619 as a Cultural Import,” in: Henk Aay, Janny Venema and Dennis Voskuil (eds.), Sharing Pasts: Dutch Americans Through Four Centuries, Holland MI: Van Raalte Press, 2017, 51-72 
 

2016

“Transparante overhead, transparante geloofsgemeenschap;” https://platformoverheid.nl/artikel/transparante-overheid-of-transparante-geloofsgemeenschap, 10 augustus 2016

“Kerkrecht moet ‘dienstrecht’ zijn, net zoals Jezus kwam om te dienen,” in: Friesch Dagblad 8 juli 2016, 8.

Bookreview Leo J. Koffeman, In Order to Serve: An Ecumenical Introduction to Church Polity, Zürich/Münster: LIT Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism Global Perspectives 1, ed. by Leo J. Koffeman, AllanJ.Janssen and Johannes Smit), ISBN 978-3-643-90318-1, 274 pages, in: NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie (2016) n°. 1, 43-48

Verslag interview: “Zijlstra plaatst religie in slecht daglicht: Voorstel minister Halbe Zijlstra om vrijheid kerkgenootschappen te beknotten nav salafistische stromingen binnen de Islam,” in: Katholiek Nieuwsblad, 26 februari 2016, n°. 8, 7

(met Dico Baars), “Terugblik symposium bekeringsverhalen asielzoekers,” op http://centre-religion-law.org/nl/actueel/29-terugblik-symposium-bekeringsverhalen-asielzoekers

2015

Book Review, Arjan Plaisier and Leo Koffeman (eds.), The Protestant Church in the Netherlands: Church Unity in the 21st Century. Stories and Reflections, Zurich/Munster: LIT Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism: Global Perspectives), in: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 9 (2015), 67-72

“No Funeral Sermons: Dutch or Calvinistic Prohibition?,” in: Tarald Rasmussen and Jon Øygarden Flæten (eds.), Preparation for Death, Remembering the Dead, Gottingen/Bristol USA: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, (Refo500 Academic Studies, Herman J. Selderhuis (ed.), vol. 22), 361-77

Book Review, Going Dutch in the Modern Era: Abraham Kuyper’s Struggle for a Free Church in the Netherlands, written by John Halsey Wood Jr., in: Ecclesiology, vol. 11 (2015), no. 3, 406-409

“De kerk heeft behoefte aan regionale vormen van bestuur,” in: Christelijk Weekblad: Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland, vrijdag 1 mei 2015, 4-5

“Classes in PKN afschaffen misschien noodzakelijk, maar niet verstandig,” in: Friesch Dagblad: Christelijk Dagblad, woensdag 22 april 2015, no°. 94, 108e jrg., 10 (zelfde artikel als hierboven genoemd in het Christelijk Weekblad)

“Baptism, Marriage and Funeral: Reformed Exclusivity or Religious Intolerance?,” in: Herman J. Selderhuis and J. Marius J. Lange van Ravenswaay (eds.), Reformed Majorities in Early Modern Europe, Göttingen/Bristol USA: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015, (Refo500 Academic Studies, Herman J. Selderhuis (ed.), vol. 23), 213-25

2014

“De organisatorische opbouw van een congregationele gemeente,” in: L.C. van Drimmelen en T.J. van der Ploeg (ed.), Geloofsgemeenschappen en Recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2014, 113-132

“Het lichaam van de minderjarige: Rechtsbescherming van minderjarige getroffenen van seksueel misbruik in de Protestantse Kerk in Nederland,” in: Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 8 (2014), 6-29

“The Nature of the Classical Assembly in Changing Dutch Contexts: Continuity and Discontinuity in Reformed Church Polity,” in: Leo J. Koffeman and Johannes Smit (ed.), Protestant Church Polity in Changing Contexts II, Case Studies. Proceedings of the International Conference, Utrecht, The Netherlands, 7-10 November 2011, Zürich/Berlin: LIT-Verlag, 2014 (Church Polity and Ecumenism Global Perspectives 3), 85-98

“Christ as Master Builder…me as a Tool,”: Albertus C. Van Raalte and the Ecclesiastical Organization,” in: Jacob E. Nyenhuis/George Harinck (ed.), The Enduring Legacy of Albertus C. Van Raalte as Leader and Liaison, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans, 2014, (The Historical Series of the Reformed Church in America 81 in cooperation with the Van Raalte Institute), 241-260

2013

“Non-Geographic Classes? Reformed Geography,” in: Journal of Reformed Theology 7.1 (2013), 51-68

2012

(met Eddy van de Borght), “De toekomst van religieus leiderchap,” In de waagschaal: Tijdschrift voor Theologie, Cultuur en Politiek 11 (2012), 4-7

“Rudolphus van Varick (1645-1694): Mild, Mobile and Mistreated Pastor,” in: Leon van den Broeke, Hans Krabbendam and Dirk Mouw (ed.), Transatlantic Pieties: Dutch Clergy in Colonial America, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans (2012) (The Historical Series of the Reformed Church in America 76), 173-95.

(met Hans Krabbendam/Dirk Mouw) ed., Transatlantic Pieties: Dutch Clergy in Colonial America, Holland MI/Grand Rapids MI/Cambridge UK: Van Raalte Press/Wm. B. Eerdmans (2012) (The Historical Series of the Reformed Church in America 76), 341 pages.

Interview “Sleutelwoord bij tucht is herstel: kom erbij” Nederlands Dagblad 21 maart 2012; interview over kerkelijke tucht vanwege serie 450 jaar Heidelberger Catechismus, specifiek zondag 31. url: http://www.nd.nl/artikelen/2013/maart/20/sleutelwoord-bij-tucht-is-herstel-kom-erbij

“Albertus C. van Raalte: Leider in twee werelden 1,” Protestants Nederland 11 (2012), 253-255.

2011

“Denk na over pr kerkelijke gemeente,” Reformatorisch Dagblad10 december 2011; interview vanwege serie Kerkelijke Archieven url: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/pr_beleid_moet_
speerpunt_van_kerkelijke_gemeenten_zijn_1

“Living Law: Karl Barth, Bram van de Beek and the 2004 Protestant Church Order,” E. Van der Borght and P. van Geest, Strangers and Pilgrims on Earth: Essays in Honour of Abraham van de Beek (SRT 22). Brill: Leiden-Boston, 2011, 635-50

“Bishop-in-presbytery: De classicale bisschop,”: Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 5 (2011), 140-162

“’Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven’: De registratie van kerkgenootschappen en de Handelregisterwet van 2007,” Nederlands Tijdschrift Kerk en Recht 5 (2011), 103-123

“Pope of the Classis”?: The Leadership of  Albertus C. Van Raalte in Dutch and American Classis, (Holland MI: Van Raalte Press, 2011). xxix+114 pages

Netwerken van Paulus & co.: Nieuwtestamentische netwerken, (Sint Pancras: Leon van den Broeke, 2011), 164 pages.

Boekbespreking Leo J. Koffeman, Het goed recht van de kerk: Een theologische inleiding op het kerkrecht, (Kampen: Kok, 2009) op http://www.handelingen.nl (2010).

2010

Allan J. Janssen and Leon van den Broeke (eds.), A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66). xiv+160 pages

“The History of the Classis,” A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66), 9-46

“The Protestant Classis: Between Episkopè and Koinonia,” A Collegial Bishop: Classis and Presbytery at Issue, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2010) (The Historical Series in the Reformed Church in America 66), 75-91

2009

Classis in crisis: Om de classicale toekomst, (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009), 186 pagina’s

“’De oude Paulus heeft een jonge Timoteüs nodig’: Rechten en voorrechten in en van de gereformeerde kerk te New York 1697-1699,” in: Historisch Tijdschrift Groniek 183 (2009), 117-130

2008

“Balans zoeken tussen gemeenschap en opzicht,” in: Centraal Weekblad: Voor mens, kerk en samenlevingn°. 23, 6 juni 2008, 56e jrg., 13Interview Nederland Dagblad 4 juni 2008 vanwege symposium De registratie van kerkgenootschappen,
url: http://www.nd.nl/artikelen/2008/juni/03/kerken-moeten-zich-bij-wet-registreren

Interview Groot Nieuws Radio 10 april 2008 vanwege publicatie boek Geïnspireerd leiderschap: Weekboek, (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008)

Interview Provinciale Zeeuwse Courant 22 maart 2008 vanwege publicatie boek Geïnspireerd leiderschap: Weekboek, (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008)

Geïnspireerd leiderschap: Weekboek, (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008), 119 pages.

Interview Nederlands Dagblad 19 maart 2008 vanwege internationaal symposium Classis and Presbytery: Problem or Possibility in de Verenigde Staten van Amerika;
url: http://www.nd.nl/artikelen/2008/maart/19/de-classis-niet-populair-wel-nodig

2005

Interview Reformatorisch Dagblad 19 mei 2005 vanwege publicatie dissertatie Een geschiedenis van de classis: Classicale typen tussen idee en werkelijkheid 1571-2004,diss. VU Amsterdam, (Kampen: Kok, 2005), 597 pages

“Met veel gebrek en struikeling. Ds. E. Diemer en de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Meliskerke 1871-1873,” De Wete gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren 34e jrg. (2005) 1, 30-39.

2001

Recensie in Nederlands Theologisch Tijdschrift 2001, 166-167 van de dissertatie H. Oostenbrink-Evers, Beginselen en achtergrond van de kerkorde van 1951 van de Nederlandse Hervormde Kerk: Een kerkrechtelijk onderzoek naar de structuur van de Nederlandse Hervormde Kerk, zoals die werd ontworpen door de Commissie voor beginselen van Kerkorde (1942-1944) en de Commissie voor de Kerkorde (1945-1947), Zoetermeer, Boekencentrum, 2000; 317 pp.

Interesses

Functions
Senior Lecturer Church Polity Theologische Universiteit Kampen
Assistant Professor Religion, Law and Society/Church Polity at the Faculty of Theology Vrije Universiteit Amsterdam
Chair Centre for Religion and Law, Vrije Universiteit Amsterdam
Co-chief editor NTKR: Tijdschrift voor Recht en Religie
Member International Advisory Board Journal of Law and Religion
Member of the European Panel of Experts Christian Law
Member of ICLARS (International Consortium Law and Religious Studies) Milaan
member of the Supervisory Board of Agimus (Health Care) Groningen
member of the Association for the Advancement of Dutch-American Studies (AADAS)
co-editor book series LIT-Verlag: Church Polity and Ecumenism: Global Perspectives
secretaris NOSTER-Themagroep Religious Leadership in a Postmodern Christendom Context

Links
http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/over-de-faculteit/medewerkers/wetenschappelijk-personeel-a-f/broeke.aspx

Areas of Interest
Church Polity
Religion, Law and Society
Public Theology
Ecclesiology
Practical Theology
Law
Church History
Business and Management Studies, and Leadership
Research Programma
Centre for Church and Mission in the West (CCMW)

CV
Work experience
2016-…

senior lecturer Church Polity Theologische Universiteit Kampen (0,2fte)

2013-…

assistant professor Religion, Law and Society/Church Polity Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam (0,6fte)

2013-2014

pastor Protestantse Gemeente te Sint Pancras (0,4fte)

2011-2013

guest lecturer Comparative Canon Law, Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht, Katholieke Universiteit Leuven, België

2009-2014

assistant professor Religion, Law and Society/Church Polity Faculteit Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam VU (0,2fte)

2007-2009

assistant professor Church Polity, Faculteit der Godgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam VU (0,01fte)

2009-2014

pastor Gereformeerde Kerk van Sint Pancras/Hervormde Gemeente te Sint Pancras

->Protestantse Gemeente 2011 (0,8fte)

1999-2009

pastor Gereformeerde Kerk van Meliskerke/Hervormde Gemeente te Biggekerke/Meliskerke (1,0fte)

-> Protestantse Gemeente 2005

1993-1999

pastor Gereformeerde Kerk van Bakkeveen (1,0fte)

Education
2005

Promotie Faculteit Godgeleerdheid VU

1987-1993

Theologie, Faculteit Godgeleerdheid VU (Church Polity, Law, Ecclesiology, Congregational Studies)

1984-1987

HEAO (University for Applied Science), Economics and Law (o.a. Consitutional Law, Civil Law, Penal Law, Taks Law, Management Studies, Organization Psychology)

Honours
2013

Holder of the John Lewis Memorial Lectureship Centre for Law and Religion, Cardiff Law School, Wales

2012

Distinguished Academic Associate Centre Law and Religion, Cardiff Law School, Wales

2009

Netherland America Foundation Visiting Research Fellow Van Raalte Institute,Holland MI, USA

2007

Albert A. Smith Visiting Research Fellow Reformed Church Center, New Brunswick Theological Seminary, New Brunswick NJ, USA

2001

Promotiebeurs Haak-Bastiaanse-Kunemannstichting