Kuijvenhoven MA, A. M. (Annemarie)

Functie:
Projectleider Weetwatjegelooft.nl en Permanente Educatie Predikanten (PEP)
Nevenfunctie:
  • Jeugdwerker bij PKN in Vaassen
E-mail:
amkuijvenhoven@tukampen.nl
Sociaal: