Identiteit, Ethiek en Samenleving

Afstudeervariant identiteit, ethiek en samenleving: voor wie toegerust wil worden om als christen verantwoordelijkheid te dragen in onze samenleving.

In onze  samenleving worden christenen steeds nadrukkelijker uitgedaagd hun eigen ‘identiteit’ te laten zien. Dat gebeurt in de politiek en het publieke debat, maar ook in de context van organisaties en maatschappelijke functies.

Deze interdisciplinaire master richt zich op theologen en andere academici, professionals en iedereen die een leidinggevende functie heeft,  mensen die actief zijn in een politieke en maatschappelijke context, beleidsmakers en bezinners op de identiteit van christelijke organisaties.

Dit masterprogramma geeft inzicht in de publieke dimensie van het christen-zijn in de maatschappelijke werkelijkheid. De afgestudeerde is met deze master beter in staat om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief in maatschappelijke praktijken en organisaties te participeren of daar leiding aan te geven.

 In de master komen theologische, wijsgerige, historische en politiek-maatschappelijke disciplines samen. De master kan voorbereiden op verder onderzoek. Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is welkom. Heb je vragen? Mail naar: studieadvies@tukampen.nl