Master Geestelijk Verzorger

Bachelor – Master (1-jarig of 3-jarig) Geestelijk Verzorger

Aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht kun je een Master Geestelijk Verzorger volgen. Hiervoor beogen wij samenwerking met de PThU en de Tilburg School of Catholic Theology, dus dat houdt in dat je een aantal vakken aan deze instellingen zult volgen.

Wij reiken uit naar de wereld en zoeken het gesprek over wat ten diepste zin en vrede geeft en hoe Gods genade en het verlossingswerk van Jezus Christus concreet gestalte krijgen. Daartoe vormen we jou tot Geestelijk Verzorger: je begeleidt mensen met allerlei levensbeschouwelijke vragen. Het gesprek kan daarbij gaan over  leven en dood, over liefde en lijden, afzien en perspectief en over passie en zin. Daarnaast kun je ook betrokkenen bijstaan als familieleden en vrienden. Je kunt rituele verzorging aanbieden. Ook kun je ethische adviezen aan instellingen bieden en realiseren.

Het werkveld

Als Geestelijk Verzorger kun je aan het werk komen binnen:

  • Defensie. Je wordt dan vertrouwenspersoon voor militairen in Nederland en op uitzending.
  • Justitie. Je bent dan de enige waarmee gedetineerden kunnen praten, zonder dat hierover gerapporteerd wordt: je biedt een vrijplaats en van groot belang!
  • Ziekenhuizen. Je bent dan degene die geen haast heeft … en op cruciale momenten sta jij iemand bij op zoek naar betekenis en zin.
  • Ritueel begeleider. Je vormt rituelen rond afscheid, sterven en begraven voor mensen die geen kerkelijke achtergrond of binding hebben.
  • Geestelijke Verzorging thuis. Je begeleidt mensen die in moeilijke situaties gekomen zijn. Thuis.

De opleiding Geestelijk Verzorger

Veel instellingen vragen een afgeronde masteropleiding van een Geestelijk Verzorger. De Theologische Universiteit Kampen|Utrecht biedt deze masteropleiding. Deze is SKGV geaccrediteerd.

De eenjarige master

In een slim en praktijkgericht programma, kun je in één jaar een master-GV diploma halen. Dat kan in 2024-2025.

De driejarige Predikantsmaster

Het werkveld vraagt daarnaast om een GV-er met ambtsbinding: je bent dan predikant-GV-er. Je werk wordt gedragen door een geloofsgemeenschap. Met driejarige Predikantsmaster kun je GV-er worden bij  instellingen die ambtsbinding vragen.

De driejarige bachelor of premaster

Een Bachelor Theologie is een goede basis voor zo’n masters met inspirerende minoren als ‘Zinvol leven’. Heb je al een bachelor? Volg dan de premaster!

Studieonderdelen of vakken

De masters GV bieden je theologische vorming waarmee je de Bijbel leert lezen, verstaan en uit te leggen. Ook voor mensen die de Bijbel niet kennen en voor zingeving God niet denken nodig te hebben.

Je neemt deel aan de leerlijn Spiritualiteit. Je onderzoekt je spirituele biografie en leert je te verhouden tot andere vormen van spiritualiteit en zin- en betekenisgeving.

De leerlijn Persoonlijk Professionele Vorming helpt je methodische vaardig te worden en je te positioneren als beroepsbeoefenaar. Daar past een initiatiefrijke, ondernemende houding bij die je ruimschoots kunt ontwikkelen in stages met praktijkopdrachten. Daarbij krijg je ondersteuning in de vorm van supervisie.

Met een wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek toon je aan een academisch vaardige Geestelijk Verzorger te zijn.

Meer informatie: mail naar studieadvies@tukampen.nl.