Master Algemeen Kerkgeschiedenis

Voor de liefhebbers van kerkgeschiedenis biedt de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht een één-jarige masteropleiding aan: de Master Algemeen Kerkgeschiedenis.

Studenten kunnen deze master zowel in voltijd (één jaar) als in deeltijd (twee jaar) volgen.

De master bestaat uit vijf modules. De modules worden verspreid over het gehele studiejaar, op de locatie in Utrecht aan de Plompetorengracht gegeven én zijn ook los van elkaar te volgen. Het gaat om de volgende vijf modules:

  • (Laat)middeleeuwse en voor-reformatorische kernteksten (MAKG1)
  • Reformatoren aan het woord: kernteksten uit de reformatie (MAKG2)
  • Post-reformatorische theologische stemmen (MAKG17)
  • Het neocalvinisme van de 19e en 20e eeuw. Meeting of Minds: de correspondentie Kuyper-Bavinck (MAKG26)
  • De lutheranen in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw (MAKG31)

Centrale stromingen en stemmen uit de Europese kerkgeschiedenis, van de Middeleeuwen tot de 20e eeuw, komen in de modules aan bod. We hebben daarin bijzondere aandacht voor de geschiedenis en de context van het multireligieuze Nederlandse landschap.

Alle modules kenmerken zich door:

– Een gezamenlijke studie van materiële en schriftelijke bronnen

– Een doelgerichte training in het schrijven van (korte) academische teksten

– Aandacht voor ontwikkelingen en processen die de geschiedenis van religie en kerk markeren

De modules zijn geschikt voor:

– Masterstudenten

– Predikanten

– Geïnteresseerden die zich in de studie van bronnen willen verdiepen

Heb je vragen over praktische informatie, inschrijving en prijzen? Stuur dan een mail naar studieadvies@tukampen.nl.

Heb je inhoudelijke vragen of opmerkingen? Mail dan naar shiebsch@tukampen.nl, jcklok@tukampen.nl of gharinck@tukampen.nl.

 

Meer informatie over de Modules Master Kerkgeschiedenis zijn hier te vinden