Minor Traumatheologie (5 EC)

periode B: 

Wat gebeurt in de relatie tussen God en mens als deze overweldigd wordt door pijn, moeite en verdriet? Hoe worden woorden gegeven aan de gevolgen van diepingrijpende gebeurtenissen in mensenlevens? Welke toonsoort wordt gekozen in de vertolking van het lijden? Ontdek het in de Minor Traumatheologie.

De minor

In de Bijbelwetenschappen is deze thematiek opnieuw in de belangstelling komen te staan. Deze keer niet alleen vanuit het denken over verzoening, verlossingen heling, maar nog meer vanuit het brede veld van traumastudies. Dit veld van onderzoek raakt verschillende disciplines en levert inzichten op vanuit de psychologie en psychotherapie, vanuit de literatuurgeschiedenis, maar ook vanuit de sociologie en vluchtelingenstudies, historisch perspectief. Er verschenen exegetische studies die de inzichten van het onderzoeksveld toepassen voor een vernieuwde blik op de Bijbelteksten, maar ook omgekeerd leveren Bijbelteksten inzichten voor traumabehandelingen. Zo is in de theologieën van het Oude Testament en het Nieuwe Testament in het bijzonder aandacht gekomen voor de uitingsvorm en de toonsoort van de klacht. Het thema van deze minor is traumastudies. Daarin is aandacht voor de notie van de klacht in het Oude Testament en hoe deze weerklinkt in het Nieuwe Testament.

Ingangseisen

De minoren van de TU zijn toegankelijk voor studenten van alle andere universiteiten en hogescholen die hun eerste jaar (propedeuse) hebben afgerond.

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten? Neem contact op met de studieadviseur: studieadvies@tukampen.nl. Na deze datum kijken we hoeveel aanmeldingen er voor elke minor zijn. Een minor gaat door bij minimaal 4 studenten, maar de premaster als minor gaat altijd door.

HBO-studenten die zich willen aanmelden voor een keuzevak of minor verzoeken wij dat via de website Kies op maat te doen.