Martin Luther en de joden: geschiedenis en actualiteit
(5 EC)

Periode A, keuzevak bachelor

Martin Luthers uitspraken over de joden behoren tot de meest controversiële uit zijn theologie.

Als een van de centrale westerse christelijke theologen speelt de doorwerking van Luthers uitspraken ook nu nog een belangrijke rol in kerkelijke en maatschappelijke discussies. Zie bijvoorbeeld de in 2020 verschenen kerkelijke handreikingen (onder andere die van de Protestantse Kerk in Nederland en van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt) bij de schuldbelijdenis tegenover de Joodse gemeenschap om het leed dat hen in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan.

In dit keuzevak kijken wij naar de historische en theologische context waarin de verschillende uitspraken van Luther zijn gedaan. Wij bestuderen de ontwikkeling van Luthers denken over de joden aan de hand van zijn teksten, zoals academische geschriften, traktaten, preken, tafelgesprekken en brieven.

En wij analyseren de doorwerking van Luthers uitspraken over de joden, met name ook in de 20e eeuw.

Een gedegen kennis van de bronnen en hun context stelt toekomstige theologen, predikanten en andere geïnteresseerden in staat om op zinvolle wijze bij te dragen aan de actuele discussies in kerk en maatschappij over dit thema.

Ingangseisen

Om mee te kunnen doen met deze module moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma.

Inschrijven

Wil je je aanmelden voor een minor, of meer weten? Neem dan contact op met de studieadviseur: studieadvies@tukampen.nl. Inschrijven voor een minor kan tot 1 mei. Na deze datum wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er voor elke minor zijn. Een minor gaat door bij minimaal 4 studenten. De premaster als minor gaat altijd door.

Een minor is een samenhangend pakket van meestal 15 EC. Het is ook mogelijk om 2 pakketten van 15 te combineren. Je volgt een minor vaak in je tweede of je derde bachelorjaar. Bevalt de theologie je goed? In de meeste gevallen kan je met een aanvullingsminor van 15 EC zo doorstromen naar een theologische Master!