Kerkgeschiedenis

Periode D: Kerkgeschiedenis 1: transformaties en reformaties (5 EC Prof. dr. Sabine Hiebsch en dr. Jan Klok)

In Periode D kun je aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht de module Kerkgeschiedenis volgen. Het accent in deze module ligt op transformaties en reformaties. Deze is goed voor 5 EC en wordt gegeven door prof. dr. Sabine Hiebsch en dr. Jan Klok.

Om mee te kunnen doen met deze module moet je de propedeuse of de eerste 60 EC van je HBO-opleiding hebben voltooid of in het bezit zijn van een VWO-diploma.

De module biedt een overzicht van de algemene en Nederlandse kerkgeschiedenis t/m 17e eeuw. Het
zwaartepunt ligt bij de specialismen van de hoogleraren, waardoor een bijzondere module ontstaat:
– vroege kerk: apostolische vaders en apologeten, Augustinus (JK);
– Middeleeuwen: ontwikkeling van kloosterbewegingen en de universiteiten (JK);
– Martin Luther en de ontwikkeling van zijn theologie tegen de achtergrond van zijn (laat)middeleeuwse wortels (SH);
– Wittenberg en het ontstaan van lutherse universiteiten (SH);
– kernmomenten en kernthema’s uit Luthers theologie (SH);
– Johannes Calvijn en de ontwikkeling van zijn het gereformeerd protestantisme in Europa en
speciaal in vorming van de publieke kerk in de Nederlanden tot de nationale synode Dordrecht

Het rooster van deze module: