Ethiek en spiritualiteit

Ethiek en Spiritualiteit (5 EC, prof. dr. Ad de Bruijne)

In de hedendaagse samenleving bestaat veel aandacht voor ethische vragen. Denk alleen maar aan de ecologische uitdaging, de vragen rond seksualiteit en gender, nieuwe oorlogen met semi-autonome wapens, toenemende spanningen tussen bevolkingsgroepen en het terrein van de zorg. Tegelijk bestaat bij een deel van de mensen een hernieuwde behoefte aan zingeving en spirituele verdieping, omdat de nadruk op rationaliteit, management en economische groei de behoeften van het menselijke hart onvervuld laat.

In deze module vragen wij op welke manier christelijk geloof en theologie kunnen bijdragen aan de bezinning op ethiek en spiritualiteit. Daarbij blijkt dat deze beide juist in het licht van de Bijbel sterk met elkaar samenhangen.

Rooster:Periode D: 8 mei – 16 juni 2023

11-05 13:30-16:15

17-05 10:30-12:15

17-05 13:30-16:15

24-05 10:30-12:15

25-05 15:30-17:15

01-06 13:30-17:15

06-06 10:30-12:15

07-06 10:30-12:15

15-06 13:30-17:15