Cultuurfilosofie

Cultuurfilosofie (5 EC prof. dr. Jan van der Stoep)

13 februari – 24 maart 2023  Maandag 13:30-15:15 + Woensdag 13:30-15:15 (twee uitzonderingen: in een week 15:30-17:15 i.p.v. 13:30-15:15 + 1 keer donderdagochtend i.p.v. woensdagmiddag) (12 colleges)

In het vak Cultuurfilosofie worden diverse trends in de hedendaagse cultuur, zoals individualisering, globalisering en  belevingscultuur gepresenteerd. In het bijzonder wordt ingegaan op het belang dat tegenwoordig wordt gehecht aan zingeving, authenticiteit en levenskunst. Parallel hieraan worden hoofdlijnen uit de geschiedenis van de westerse filosofie besproken met speciale aandacht voor een aantal ‘grote’ filosofen zoals Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en Levinas. De colleges hebben een inleidend karakter en lenen zich daarom goed voor een eerste kennismaking met filosofie.