Kerkpunt

In en door kerken kunnen mensen iets proeven van het Koninkrijk van God. Daarom maken wij een punt van kerk-zijn. Vanuit een levend geloof, met hart voor de kerk en met onze kennis en ervaring wil Kerkpunt lokalen gemeenten inspireren en begeleiden. Met elkaar komen we zo verder in kerk-zijn. De TU Kampen | Utrecht ondersteunt dit doel van harte.

Kerkpunt bestaat sinds 1 januari 2021 en is een fusie van Nederlands Gereformeerde Toerusting (Predikanten Steunpunt, Kerkenraden Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt, Missionair Steunpunt), Diaconaal Steunpunt en het Praktijkcentrum.

Onze missie is: het praktisch inspireren en ondersteunen van geloofsgemeenschappen zodat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt voor elkaar en in de samenleving.

Wij willen lokale kerken dienen door middel van inspiratie, advisering en begeleiding. We zijn er voor alle kerken en dragen samen bij aan vitale geloofsgemeenschappen door geloof te (be)leven.

Wij hebben een team van adviseurs met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, die samen kerken van dienst zijn. Lees meer over ons op de medewerkerspagina.

Kerkpunt is opgericht door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Onze dienstverlening stopt niet bij die kerkgrenzen.

Kijk voor meer informatie op de website of neem bij vragen contact op via het mailadres.

logo Kerkpunt