Preekbeurt of spreker aanvragen

Als kerkelijke gemeente kunt u een beroep doen op de deskundigheden van medewerkers van de TU Kampen | Utrecht en kunt u een preekbeurt of spreker aanvragen.

Op deze pagina en op deze pagina vindt u medewerkers of afgestudeerden die u kunt benaderen voor kerkdiensten in uw gemeente.  Dit zijn bijvoorbeeld onderwijs- of onderzoeksmedewerkers van de TU of afgestudeerden die geen predikant zijn geworden maar zich op een andere plek inzetten als theoloog.

Natuurlijk kunt u ook een beroep op ons doen als u een interessant onderwerp wilt agenderen voor een gemeenteavond. We zijn enthousiast om met u te delen wat we zelf ontdekt hebben. “Of het nu gaat over ‘missionair zijn’ dan wel ‘discipelschap’; of u nu het lastige gesprek over homoseksualiteit wilt voeren of het wilt hebben over ‘kinderdoop en volwassendoop’ – wij zijn beschikbaar om u daarbij inhoudelijke support te bieden vanuit onze gezamenlijke deskundigheid.

Neem gerust contact met ons op voor vragen of meer informatie.

Meer weten? Mail of bel

E.J. Akkerman

ejakkerman@tukampen.nl

038-4471710