Kennis

Het is belangrijk om te blijven leren. Daarom zet de Theologische Universiteit volop in op valorisatie. Valorisatie wil zeggen: het ervoor zorgen en erop toezien dat de kennis en de middelen die ter beschikking zijn ook daadwerkelijk gebruikt en toegepast worden. Lees hier meer over wat de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht doet met valorisatie.