Theologische Universiteit Kampen  Grade Distribution Tables

In overeenstemming met de voorwaarden van het Erasmus Charter en de ECTS User’s Guide, heeft  de Theologische Universiteit Kampen vanaf 1 november 2020 de Grade Distribution Table (GDT) ingevoerd. Het is de bedoeling om de behaalde resultaten transparant te maken, zodat de gegeven cijfers/resultaten bij andere instellingen, branches of in andere landen goed kunnen worden begrepen en correct kunnen worden vergeleken. De GDT is dus niet bedoeld om de resultaten van de individuele student te beoordelen, maar om inzicht te geven in de waarde van behaalde cijfers (cijfercultuur) en om de cijfers internationaal vergelijkbaar te maken.

 

Het Nederlandse cijfersysteem

Het Nederlandse beoordelingssyteem, dat gebruikt wordt van primair tot universitair onderwijs, is een schaal van 1 tot 10. Hierbij is de 10 het hoogst haalbare cijfer, een 5,5 het minimum om een voldoende te behalen en de 1 is het laagste cijfer. In heel Nederland is het gebruik dat een 9 of een 10 zelden worden gegeven en dat een 6 , een 7 en een 8 acceptabele cijfers zijn, waarbij een 8 echt een goed cijfer is.

De studielast per studiejaar wordt uitgedrukt in 60 ECTS studiepunten, waarbij 1 studiepunt een studiebelasting van 28 uur behelst. Een bachelor heeft in totaal 180 ECTS, een master heeft 60 ECTS of 180 ECTS.

 

Uitleg van de Grade distribution Tables

  • Bij de Theologische Universiteit Kampen worden cijfers tussen 1 en 10 gegeven om een onderwijsactiviteit te beoordelen. Met een 5,5 of hoger ben je geslaagd. We geven de cijfers in de GDT weer in klassen tussen 5,5 en 10.
  • In de tabellen is gebruik gemaakt van voldoendes die in drie voorgaande collegejaren (T-2 tot T-4) zijn behaald. Het gaat hier om voldoendes per bachelor of master.
  • Er wordt in percentages uitgedrukt hoe vaak een bepaald cijfer is behaald.
  • De rij ‘%’ geeft het absolute percentage aan: hoe vaak is een bepaald cijfer gegeven. De rij ‘cum. % ‘ (cumulatief) geeft aan in hoeveel gevallen een bepaald cijfer of hoger behaald is.

 

Hoe kun je de Grade Distribution Table gebruiken voor cijferconversie?

Vergelijk de cijferverdeling op je diplomasupplement of van jouw opleiding op deze website met de cijferverdeling die door de andere instelling is ontwikkeld voor een parallelle referentiegroep.
De positie van elk cijfer binnen de twee tabellen kan worden vergeleken en op basis van deze vergelijking kunnen individuele cijfers worden omgezet.

De omzetting van je cijfer gebeurt per opleidingsonderdeel door middel van de zogenaamde GDT .

In onderstaande illustratie (bron: ECTS Users’ Guide) wordt het gebruik van Grade distribution tables bij omzetting van examencijfers geïllustreerd. In het voorbeeld behoort de student met een cijfer van 27 op 30 in een universiteit in Italië (“X”) tot de top 46% in de referentiegroep. Om het punt om te zetten naar het systeem van een Franse universiteit, wordt uitgegaan van het percentiel van deze instelling (“Y”) dat best aansluit bij 46. In dit geval komt percentiel 46,62 van instelling Y best overeen met percentiel 46 van instelling x en wordt het Italiaanse examencijfer 27 omgezet naar een 12 bij de Franse instelling.