De TU Kampen neemt deel aan het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Dit programma biedt studenten de mogelijkheid om, indien ze geselecteerd zijn, tijdelijk te studeren aan een Europese instelling waarmee een overeenkomst is gesloten.

Zie voor die instellingen het Overzicht TU Erasmuscontracten met Europese instellingen).

De basis van deze overeenkomsten vormen het getekende Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) en de Erasmus Policy Statement (EPS). Die zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Het bijzondere van deze uitwisselingsmogelijkheid is dat de deelnemende student collegegeld blijft betalen aan de thuisinstelling en geen collegegeld betaalt aan de gastinstelling. Van de thuisinstelling ontvangt de student een beurs voor tegemoetkoming in de kosten. Bovendien worden de behaalde studiepunten bij de gastinstelling volledig erkend door de thuisinstelling.

Aan deze bijzondere kansen zitten uiteraard ook verplichtingen. Zo moet van tevoren, in overleg met de thuis- en gastinstelling, helder zijn welke doelstellingen behaald dienen te worden en vormt een taaltoets een verplicht onderdeel. De rechten en plichten van een Erasmusstudent staan beschreven in een Erasmus+ Student Charter.

Ben je geïnteresseerd in het Erasmusprogramma? Neem dan contact op met het International Office van je thuisinstelling voor informatie over de mogelijkheden en op welk beursbedrag je kunt rekenen!

Voor studenten met een functiebeperking die extra voorzieningen nodig hebben, kan in sommige gevallen een aanvullende subsidie worden aangevraagd.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.