Verdiep je Bijbellezen

Ontwikkelkosten: € 5.000,-

Gewenste subsidie per deelnemer: € 100,-  (= totaal min. € 2000,- per jaar)

Veel christenen willen de Bijbel wel lezen, maar vinden het een moeilijk boek. Vaak begrijpen ze niet wat ze lezen of het raakt hen niet. Of ze weten niet hoe ze dit op een verantwoorde manier kunnen toepassen op hun eigen leven. In deze online cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ leren we de deelnemers vaardigheden aan om de Bijbel beter te begrijpen en toe te passen. Daardoor kunnen ze hun Bijbellezen verdiepen. De deelnemers gaan veel oefenen, ze krijgen persoonlijke coaching en opdrachten en houden een portfolio bij waarin hun leerwinst zichtbaar wordt. Voor kringen is het een belangrijke eerste stap in het samen lezen van de Bijbel, na deze cursus kunnen ze zelfstandig verder.

Door de cursus online aan te bieden hebben we een groot bereik; deelnemers kunnen vanuit huis meedoen, en hebben daardoor een minimale tijdsinvestering: 6 weken lang 3 uur in de week. Bram van Putten is de docent van de cursus, hij is eigenaar van www.leesleefdeel.nl en docent en trainer op het gebied van (samen) Bijbellezen.

Meer informatie: www.wwjg.nl/verdiepjebijbellezen

Bekijk hier de promotievideo.

Wilt u een bijdrage leveren om eigentijds gereformeerd theologisch onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling aan de Theologische Universiteit Kampen te bevorderen?

U kunt uw gift overmaken op: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit onder vermelding van het project wat u wilt steunen. De Theologische Universiteit Kampen heeft een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

U kunt ook eenvoudig een gift geven via onderstaand formulier:

Bedrag: € -