Lente in de kerk

Kosten: ca. € 37.500

Reeds ontvangen aan donaties: € 14.000

Inkomsten verkoop webinardeelname: ca. € 10.000

Nog benodigd: € 13.500

De wereldwijde coronacrisis heeft diepe sporen getrokken in onze samenleving. Het kerkelijk leven is op veel plaatsen ontwricht en het is de vraag hoe gemeenten uit de crisis tevoorschijn komen.

De coronacrisis versterkt daarmee het gevoel dat een gure, winterse kou veel kerken in haar greep heeft. We somberen met elkaar over lege kerkbanken, afnemende interesse in de Bijbel en het geloof dat verdwijnt naar de rand van de samenleving.

Durven we nog wel op groei en bloei te hopen?

De winterse realiteit is echter niet het héle verhaal. Dat ondervond René van Loon, predikant in Rotterdam. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken. Hij zag bloesem in oude gevestigde kerken, bloei in talloze internationale gemeenschappen en groei van nieuwe kerkplanten.

Er sprankelt op verschillende plaatsen – óók te midden van de crisis – iets van de onverwachte vreugde die het boek Handelingen doortrekt.

Juist in deze tijd, waarin we meer dan ooit de noodzaak van genade en een nieuw begin proeven, willen we momenten van nieuw begin delen.

Vanaf 26 september 2020 vieren we daarom samen de lente in de kerk. En voeden we elkaar met het vertrouwen dat de lente door kan zetten. Hoopvol, realistisch en in het geloof dat God zelfs bergen kan verzetten.

Activiteiten:

  • 26 september 19.30-20.30 uur: lancering online event Lente in de kerk! in samenwerking met de EO
  • 28 september t/m 26 november: 18 inspirerende webinars en instructieve video’s

Meer informatie: www.lenteindekerk.nl

U kunt uw gift overmaken op: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit onder vermelding van het project wat u wilt steunen. De Theologische Universiteit Kampen | Utrecht heeft een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

U kunt ook eenvoudig een gift geven via onderstaand formulier:

Bedrag: € -