Classroom

Het was aan het begin van de coronaperiode best een uitdaging om de technische faciliteiten en de doorvertaling naar de onderwijspraktijk te regelen, maar ondertussen is het goed gelukt om de onderwijsprocessen optimaal in te richten in de vorm van Google Classroom.

Met hybride onderwijs vullen we ons onderwijs nu op zo’n manier in dat er een gedeelte van de groep in de klas zit en een deel online aansluit (blended learning). Deze mogelijkheid willen we graag verder ontwikkelen om ons aanbod zo goed mogelijk op de wens van de student af te stemmen.  Wilt u meer weten over onze mogelijkheden of een bijdrage leveren aan onze technische faciliteiten? Neem contact met ons op.

Wilt u een bijdrage leveren aan Classroom om het onderwijs van de TU Kampen | Utrecht verder te helpen ontwikkelen?

U kunt uw gift overmaken op: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit onder vermelding van het project wat u wilt steunen. De Theologische Universiteit Kampen heeft een ANBI-status, zodat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. Als u meer wilt lezen over de ANBI-status, klik dan hier.

U kunt ook eenvoudig een gift geven via onderstaand formulier:

Bedrag: € -

Meer weten? Mail of bel

J.W. Boven

jwboven@tukampen.nl

038-4471710