Geef een gift

De Theologische Universiteit Kampen | Utrecht is de toonaangevende instelling voor gereformeerde theologie in hedendaagse context in West-Europa. We zijn in Nederland de grootste speler als het gaat om nascholing en permanente educatie van predikanten. We werken met een jaarbegroting van 4,5 miljoen euro. De TU Kampen krijgt een gedeeltelijke bekostiging vanuit het Rijk (30%), een gedeeltelijke bekostiging vanuit de kerk (40%) en een deel uit activiteiten en giften (30%). Geef daarom een gift!

U kunt uw gift overmaken op: ABN-AMRO Kampen, IBAN NL37ABNA0416799000 t.n.v. de Theologische Universiteit onder vermelding van het project wat u wilt steunen. De universiteit is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.

Aan de universiteiten ligt altijd een aantal projecten te wachten die vanwege de kosten nu nog niet of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de beoefening van gereformeerde theologie en het eigentijds vormgeven van onderwijs en onderzoek. Hieronder zie je verschillende soorten projecten: