Het Praktijkcentrum richt zich op de ondersteuning en begeleiding van kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Het Praktijkcentrum bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek van de Theologische Universiteit Kampen en Viaa Zwolle, en praktijkervaring en -dienstverlening van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken.