5. Levend water. Het gereformeerde debat over charismatische vernieuwing

TU Bezinningsreeks 5

E.A. de Boer (red.) (2007)
Al jaren bestaat er in de diverse kerken van gereformeerde belijdenis een boeiende discussie over de invloeden van de charismatische beweging. Sluiten gereformeerd en charismatisch elkaar uit of zijn er verbindingen mogelijk? Hoe gaan we binnen de kerken om met zulke verschillen?
Levens water geeft een uitgebreide weergave van het congres dat de Theologen Universiteit Kampen organiseerde over dit thema. Doelstelling was te bezien in hoeverre de recente aandacht voor charismatische vernieuwing ingebed kan worden in de gereformeerde traditie en welke aanknopingspunten er in de katholiek-gereformeerde traditie liggen die winst opleveren.
Het boek biedt bijdragen uit de breedte van de confessioneel gereformeerde traditie en levert zo een belangrijke bijdrage om bestaande spanningen in de kerken bespreekbaar te maken.

Alle bezinningsreeksen in één overzicht?