10. In liefde en trouw? Een studie naar homoseksuele relaties in de christelijke gemeente vanuit Romeinen 1 (download)

TU Bezinningsreeks 10

Maarten van Loon (2012)
Wat zegt de Bijbel over homoseksuele relaties in liefde en trouw? Een cruciaal hoofdstuk in de bezinning over deze vraag is Romeinen 1. Wat bedoelde Paulus precies toen hij homoseksualiteit onnatuurlijk noemde? Welke praktijken had hij op het oog en welke consequenties moet dat voor vandaag hebben?
Hier als download te bestellen

Alle bezinningsreeksen in één overzicht?