8. In den beginne en verder. Een bijbels-theologische reflectie op de schepping (download)

TU Bezinningsreeks 8

G. Kwakkel en P.H.R. van Houwelingen (red.) (2011)
Hoe lezen we het scheppingsverhaal uit de Bijbel? Hoe las een Israëliet die tekst en hoe keken de kerkvaders er tegenaan? Wat zeggen andere teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over de schepping en over de glorie van God daarin? En: wat mag de invloed van de natuurwetenschap zijn op ons lezen van de Bijbel?
Hier te bestellen als download

Alle bezinningsreeksen in één overzicht?