4. Gereformeerde theologie vandaag. Oriëntatie en verantwoording

TU Bezinningsreeks 4

A.L.Th. de Bruijne (red.) (2004)
In dit boek ontwikkelen de auteurs – allen docent aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland te Kampen – ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van deze instelling een visie op de theologie en haar belangrijkste deelgebieden, waarmee zij die uitdagingen oppakken. Zij oriënteren de lezer in de theologie en verantwoorden de richting waarin de ‘Kamper’ theologie zich beweegt.

Alle bezinningsreeksen in één overzicht?