26. Mens worden

Wat hebben theologie en pedagogiek met elkaar te maken?
De moderne pedagogiek ziet zichzelf als een autonome wetenschap, los van kerk en religie. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet bestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar.

Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid.

U kunt dit boek bestellen op de webshop van Buijten en Schipperheijn.

Alle bezinningsreeksen in één overzicht?