19. Spelen met Leviatan. Monsters in bijbel, theologie, religie en kunst

TU Bezinningreeks 19

Spelen met Leviatan: ongrijpbaar kwaad en de verkondiging van het evangelie. Ongrijpbaar kwaad wordt in de geschiedenis en in de kunst vaak verbeeld in monsters. Ook de Bijbel doet dat. De bekendste onder hen is Leviatan: een symbool van een levensbedreigende kracht in natuur en geschiedenis. Juist door gebruik te maken van de taal en beelden van ‘Leviatan’ wijst de Bijbel dit en andere monsters hun plek: God is soeverein over heel de kosmos.
Het Bijbelse beeld van Leviatan laat mooi zien hoe christenen in hun eigen religieus plurale context het evangelie kunnen verkondigen.
In samenwerking met de theologische universiteiten van Kampen en Apeldoorn wijden wij er een boekuitgave aan: Spelen met Leviatan. Dit boek bespreekt de passages over Leviatan in de Bijbel en in de literatuur van het vroege Jodendom. Daarnaast komen een aantal perspectieven vanuit theologie, religie, kunst en film aan de orde. Bestel hier

Alle bezinningsreeksen in één overzicht?